Tietosuojalauseke

Hestnord Oy/Oppiheppa/Hevoshieronta.net.

Tilauksen tehneiden asiakkaiden tiedot säilytetään lain edellyttämällä tavalla 1-7 vuotta.

1. Yhteystiedot

Hestnord Oy Haimoontie 921, 03400 Vihti puh. 040 217 7772

2. Käsiteltävät tiedot

Tilaajan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti sekä mahdollinen suostumus yhteydenottoon. Maksutavasta riippuen maksujen tiedot käsittelee Klarna tai Paypal.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tietoja käytetään vain asiakkuuksien hoitoon mm. tuotteiden toimittamiseen ja tiedottamiseen.

4. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tilaajien tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

Asiakas voi pyytää tietojensa tarkistamista, korjaamista ja poistamista. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeellisia säilyttää lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.


7. Tietosuojalausekkeen päivittäminen

Tietosuojalauseke on päivitetty 6.6.2020.